مجمع سالانه فدراسیون تیراندازی اواخر اردیبهشت برگزار می‌شود