درخواست صریح بارزانی از اوباما/ پیشمرگه ها از بغداد، یک فشنگ هم دریافت نکرده‌اند