بهره‌برداری از پیشرفته‌ترین حسگر شناسایی قابل استتار در ارومیه