فاز اول پالایشگاه عظیم خلیج فارس تا بهمن به بهره‌برداری می‌رسد