جزئیات جلسه جدید شورای سیاست گذاری خودرو/ انتقاد وزیر صنعت از کیفیت خودروهای داخلی