آمریکا برای فرار از شکست‌های پیاپی در فلسطین، سوریه و یمن نیازمند به نتیجه مذاکرات است