گلایه هاشمی از اساتید مقاله‌نویس و هشدار به کشیک‌فروشی دستیاران در بیمارستان‌ها