چرا مهاجرت بزرگ کاربران وایبر به پیام رسان‌های داخلی شکل نگرفت؟