اولین جشنواره ادبی و هنری مهدویت ویژه دانشجویان برگزار می‌شود