از ماندن مایلی‌کهن اطلاعی ندارم/ هنوز مکان جلسه با کی‌روش مشخص نشده است