مروری بر هشتمین دوره همایش بین المللی پژوهش های قرآنی