اظهارات خانم ابتکار درباره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ غیرقانونی است/کمیسیون پس از جمع‌آوری مستندات گزارش