مقامات افغانستان: داعش طالبان را برای درگیری‌های بهار آموزش می‌دهد