افشاگری نماینده کارگری درباره شکل‌گیری جریانی علیه کارگران/ سوء استفاده از بی‌اطلاعی کارگران