جمله‌ای که تو را از آنچه میان آسمان و زمین است محفوظ مى‌دارد!!