انویدیا به تلاش های بی ثمر خود برای ساخت چیپ LTE پایان می دهد