صوفیان مصر: شیعیان به دنبال تخریب مکه و مدینه‌اند تا کربلا را قبله مسلمانان کنند!