چند نفر از تیم ملی خط می‌خورند/ احتمال اردوی خارجی قوت گرفت