عادل فردوسی‌پور امروز در نمایشگاه کتاب/ جشن امضای کتاب تازه در غرفه نشر چشمه