اوباما چهارشنبه آینده با پادشاه عربستان دیدار می‌کند