گلکسی نوت 2 در بعضی از مناطق به اندروید آبنبات چوبی بروز خواهد شد