دیدار مسئولین شهرستان ملکان با آزادگان و جانبازان+عکس