انتشار فراخوان اولین دوسالانه جشنواره خوشنویسی کُردی