رييس جمهوري در مراسم گراميداشت هفته هلال احمر: اساس کار هلال احمر و صليب سرخ جهاني بي‌طرفي است/هلال ا