تبریک ۷۰ سالگی یوپ هاینکس از سوی مهم‌ترین نشریه فوتبال آلمان+تصویر