گفتگویی خواندنی با دانش آموز طلایی مسابقات اختراعات جهانی ژنو – سوئیس ۲۰۱۵