کشته و زخمی شدن ۱۷ عضو طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی افغان