«حسینی‌ شکیب» دبیر علمی دومین همایش ملی انیمیشن ایران شد