تضمین امنیت زائر توسط عربستان تنها راه از سرگیری اعزام‌ها/ متقاضیان تمتع قسط دوم را تا دوشنبه بپرداز