تیم ملی تیراندازی با کمان ایران به مدال نقره جهان دست یافت