معاون اجتماعی ناجا: اصراری بر انجام اقدامات فراتر از قانون نداریم