ابتکار: وضعیت هوا بهتر شده و بنزین‌های آلوده حذف شده‌اند/در سال گذشته 44 روز هوا بهتر شد و ما نتیجه را