برگزاری اردوی فرهنگی، آموزشی با حضور غنچه‌های هلال