سرمایه‌گذاری بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای پایداری شبکه انتقال گاز/ اجرای 141 کیلومتر مسیر انتق