هاشمی: بازیکنان ما از نظر روحی آماده نبودند/ بازی سختی مقابل فیلیپین داشتیم