قیمت نفت در بازار نیویورک بار دیگر به کمتر از60 دلار رسید