نمایش آثار نقاشی مرتضی گودرزی دیباج در گالری ساربان