فجایع جنسی داعش؛ تجاوز به کودکان و جراحی‌های اجباری