بازیگران با بازی در فیلم های من ستاره می شوند/ افخمی دنباله روی راه بیضایی است