پیش‌بینی تاثیر لغو تحریم ایران بر قیمت نفت دشوار است