به زودی با اجرای قانون جدید؛ پرداخت جریمه خواب خودرو عمومی می‌شود