کسری درآمد کارگران چقدر است؟/ حداقل مزد 10 روزه تمام می‌شود!