تدارک اعراب برای تجاوز زمینی به یمن/ شهرهای شیعه‌نشین مناطق جنگی اعلام شدند