حرکت خداپسندانه دانشجویان دانشگاه بجنورد در کمک به همکلاسی خود