دامنه نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت تعیین شد/ هدف؛ حفظ جذابیت منابع کوتاه‌مدت