مهاجم سابق پرسپولیس: سیستم برانکو نیاز به یک علی دایی دیگر دارد