روحانی در لباس سرخ و سفید هلال احمر/ رئیس جمهور داوطلب هلال احمر شد