تیموریان بازیکن حرفه ای است و شاید دوباره به استقلال بازگردد