حمايت بازيکنان بارسا و رئال از اعتصاب در فوتبال اسپانيا