چهار تیم برتر مسابقات فوتبال قهرمانی روستایی کردستان معرفی شدند